Ui t de stand van de Zon in Vissen bij haar geboorte en uit verscheidene astrologische aspecten kunnen we afleiden dat het om een persoon gaat die uitzonderlijk gevoelig is voor de gebeurtenissen rondom zich. Een enkel berichtje of onvoorziene gebeurtenis volstaat om haar onwel en onzeker te doen voelen. Vele problemen worden veroorzaakt door het feit dat zij van jongs af aan het leven ernstig neemt. Haar familieleden belaadden haar in haar adolescentie al met verantwoordelijkheden en daarom heeft zij die fase niet op een harmonieuse wijze doorgemaakt. Met het gevolg dat zij vaak hulp van anderen nodig heeft om problemen op te lossen. Wat haar gevoelsleven betreft, kunnen we zeggen dat, gezien Venus bij haar geboorte in Ram stond, zij gemakkelijk gefascineerd wordt door nieuwe kennissen. Haar overdreven spontaniteit kan haar belangrijke beslissingen voor haar leven doen nemen die later fiasco’s blijken te zijn.

Zij heeft drie belangrijke relaties gehad. In haar huwelijk heeft ze onaangename situaties met haar partner doorgemaakt. Haar partner was waarschijnlijk een persoon met intieme problemen die in de loop van luttele maanden haar de schuld van de onstandvastigheid van hun relatie gaf. Op het ogenblik heeft ze een uitstekende relatie met iemand die origineel is en aandacht heeft voor haar problemen, zodat ze zich emotioneel kan herstellen. Zo vindt ze een lang gezochte dimensie en kan ze haar keuzes harmonieus met elkaar in verband brengen. Ook deze relatie loopt het gevaar te worden afgebroken, maar dat ligt nog ver in de tijd. Het zal afhangen van haar gedrag tijdens een kritieke fase die eerst over zes jaren zal plaatsvinden.

In deze fase van haar leven lijkt ze geen kinderen te willen, maar over twee jaren zou ze er toch een moeten krijgen.

Wat het werk betreft stond Jupiter bij haar geboorte in Vissen en dat betekent dat ze bijzonder hoge humanitaire idealen koestert. Ze heeft een grote aanleg om de zaken intuïtief aan te voelen, maar ze volgt haar intuïtie niet. Ze redeneert te veel en luistert niet naar haar gevoel. Op het sukses dat ze had toen ze adolescent was zijn uiterst moeilijke jaren gevolgd, als gevolg van haar onervarenheid en van haar overdreven bekendheid die ze niet juist wist te beheren, zodat ze op economisch en affectief vlak gespannen leefde. Nu voelt ze zich als herboren. Ze zal veel sukses kennen in het jaar 2002 en in de loop van de volgende twee jaren zal zij een internationale erkenning ontvangen die haar vroegere fouten volledig helen zal.

Zis is niet erg goed in financiën, maar haar huidige partner heeft een goede neus voor investeringen en is ook eerlijk tegenover haar. Ze heeft dus de mogelijkheid de juiste investeringen te doen en haar imago op te blinken. Wat vriendschappen betreft wordt zij onmringd door personen die van haar houden. Zo te zien heeft ze grote schoonmaak gehouden in de groep mensen rondom haar. Zij blijkt over een goede gezondheid te beschikken. Haar zwakke punten zijn de luchtwegen en haar gevoeligheid voor allergieën. Aldus spraken de sterren

Kies een beroemdheid