Uit de stand van de Zon bij haar geboorte in Waterman en verschillende astrologische aspecten valt een bijzonder beheerste persoonlijkheid af te leiden. Kenmerkend hiervoor zijn een uitstekend verstand en een bijzonder sterk vermogen in het nastreven van haar doelstellingen, waardoor zij bij ieder plan of initiatief heel vastberaden en stabiel.

In het algemeen gaat zij, voordat zij verantwoordelijkheid op zich neemt of een keuze maakt, heel overwogen te werk. Hierdoor kan zij bij anderen de indruk wekken dat zij erg berekenend is, terwijl zij in werkelijkheid door haar angst om fouten te maken ertoe neigt meermaals haar mening te herzien.

Zij heeft waarschijnlijk van haar ouders, vooral van haar vader die een belangrijke rol in het verwezenlijken van het succes in haar beroep heeft gespeeld, goede levenslessen ontvangen.

Deze buitensporige zelfdiscipline kan haar echter vijandige gevoelens bezorgen en zij moet daarom oppassen dat zij ten opzichte van anderen niet te veel haar zin doordrijft. Anders loopt zij het gevaar van kritiek die niet alleen haar carrière schade kan toebrengen, maar ook ongenoegen in haar relatie en familie kan veroorzaken. Wat betreft haar gevoelsleven kreeg Jennifer, gezien de stand van Venus bij haar geboorte in Ram, waarschijnlijk een grote teleurstelling te verwerken die haar geruime tijd, ik denk ongeveer twee jaar lang, nogal afwijzend en bijzonder kwetsbaar gemaakt heeft.

Tegenwoordig lijkt haar verbintenis met Brad Pitt heel harmonieus en tegen de tijd bestand te zijn en zal weldra door de geboorte van een kind, ik denk een jongetje, bekroond worden. Dit zal de belangrijkste relatie van haar leven zijn en de liefde zal wederzijds zijn.

Zij zullen over ongeveer vier jaar een periode van crisis doormaken, maar zullen die dankzij een oprechte verstandhouding en een uiteenzetting met glans weten te doorstaan. Op werkgebied kan men, gezien Jupiter bij haar geboorte in Weegschaal, zeggen dat reeds in de eerste helft van dit jaar, zij met veel succes enkele rollen zal spelen, maar ik denk dat zijn over ongeveer 15 maanden de kans zal krijgen vanwege een heel gevoelig, en met charisma vertolkte filmrol veel van zich te laten horen. Ik denk dat zij dichtbij een Oscar komt, of die zelfs zal winnen. Op financieel gebied is een bijzonder en praktisch en heeft een goede neus voor beleggingen. Zij neemt voordat zij belangrijke beslissingen neemt, eerst de mensen die haar dierbaar zijn in vertrouwen en trekt hierna haar conclusies en gaat tot handelen over. Vriendschappen gaan bij haar erg diep en zij staat altijd klaar voor haar vrienden. Zij sluit vriendschappen die ook dankzij haar grote eerlijkheid lang stand houden.

Een vriendschap werd waarschijnlijk afgebroken vanwege een misverstand en ik denk dat Jennifer hierover teleurgesteld was, want zij dacht dat zij erin zou slagen deze onenigheid ophelderen. Zij geniet een uitstekende gezondheid: Zwakke punten: haar voeten en haar zenuwstelsel. Hij schijnt dat zij aan een gebrek aan vitamine en eiwitten lijdt. Aldus de sterren.

Kies een beroemdheid