Uit de stand van de Zon in Steenbok bij zijn geboorte en de aspecten kunnen we afleiden dat Nicolas een uitzonderlijk nerveuze en gevoelige persoon is. Zijn jeugdjaren werden waarschijnlijk onzeker gemaakt door problemen tussen zijn ouders. Het is bijgevolg mogelijk dat hij een bepaalde vorm van fundamentele liefde niet heeft ontvangen en dat heeft hem wat hard en afstandelijk gemaakt in zijn relaties met anderen.

Voordat hij zijn doeleinden in zijn beroep heeft kunnen verwezenlijken, heeft hij vele moeilijke periodes doorworsteld en het is hem niet gemakkelijk gevallen zijn idealen die hij vanaf zijn jeugd nastreeft te realiseren. Wat zijn liefdesleven betreft, kunnen we zeggen dat, gezien Venus bij zijn geboorte in Waterman stond, Nicolas twee belangrijke relaties gehad heeft. Hij is geen man die van avontuurtjes houdt en hij neemt in elke relatie zijn verantwoordelijkheid op. Hij staat steeds klaar om raad of hulp te bieden, ook als de relatie beëindigd is. Op deze wijze houdt hij vriendschappelijke en vertrouwelijke relaties met zijn ex-partners in stand en blijven ze elkaar zien. Op het ogenblik heeft hij een heel mooie liefdesrelatie met een persoon die zijn levenspartner zou kunnen zijn.

In ieder geval zal deze relatie een erg gelukkige fase doormaken in de lente van het volgende jaar, dank zij een onverwachte gebeurtenis die welzijn en optimisme brengt. Het zou de geboorte van een kind kunnen zijn. Dat zal hem gelukkig maken en zijn behoefte om steeds nieuwe mensen te kennen stillen.

Wat het werk betreft, stond Jupiter bij zijn geboorte in Ram en dat betekent dat hij vele dingen tegelijkertijd wil doen. Hij wordt niet snel moe en is tot vele opofferingen in staat om het personage dat hem werd toevertrouwd uit te beelden. Nicolas heeft al vele erkenningen ontvangen. In de loop van de volgende twee jaren zal hij een belangrijke internationale erkenning ontvangen, en het zou een Oscar kunnen zijn. Wat geld betreft is Nicolas geen materialist. Hij is wel in staat alle mogelijkheden die hem zich voordoen ten volle te benutten zodat hij ook voordeel haalt uit situaties die niet erg aantrekkelijk lijken.

Voordat vijftien maanden verstreken zullen zijn, zal hij een van de belangrijkste investeringen van zijn leven doen, misschien een huis voor zijn familie. Hij is hartelijk en beschikbaar voor zijn vrienden. Er ontstaat al snel een band tussen hem en de anderen en hij knoopt gemakkelijk een gesprek aan met elke nieuwe kennis. Het gevolg is dat hij omringd is door waardevolle mensen die van hem houden. Zijn gezondheid blijkt in optimale staat te verkeren. Zijn zwakke punten zijn zijn maag en zijn knieën. Aldus spraken de sterren.

Kies een beroemdheid