Uit de stand van de Zon in Ram en uit andere astrologische aspecten kunnen we afleiden dat het om een persoon gaat die bijzonder eclectisch is. Hij is geneigd zich aan te passen aan elke situatie die zich hem voordoet en toont veel liefde aan wie hj in zijn hart gesloten heeft en aan zijn vrienden die hij met veel zorg uitkiest. De relatie met een van zijn ouders, waarschijnlijk zijn vader, werd bemoeilijkt door het feit dat beiden een bijzonder halsstarrig karakter hebben. Maar in werkelijkheid moet Russel hem bewonderd hebben en hij treedt in zijn voetsporen wat betreft de wijze waarop hij de problemen van het leven aanpakt. De stand van Venus in Tweelingen bij zijn geboorte maakt hem extrovert en gevoelig voor liefdesrelaties.

Toen hij opgroeide en volwassen werd, heeft hij beseft dat hij nood heeft aan onafhankelijkheid, in ieder geval aan ruimte voor zichzelf in de liefde en in vriendschappen. Hij blijkt twee belangrijke relaties met een vrouw gehad te hebben. Een van die relaties werd afgebroken door een konflikt veroorzaakt door de jaloersheid van zijn partner. Op het ogenblik heeft hij een hechte liefesrelatie, maar volgens mij is het niet de vrouw van zijn leven.

Over ongeveer vier jaar zal hij op dit gebied zijn evenwicht vinden, dankzij een nieuwe, leuke kennis die waarschijnlijk te maken heeft met zijn vak. Wat het werk betreft stond Jupiter bij zijn geboorte in Ram en dat betekent dat hij telkens nieuwe personages wenst uit te beelden en dat we hem nooit in een rol zullen zien die lijkt op wat hij al eerder gedaan heeft. Wat kunnen we nog meer zeggen over Russel: hij heeft veel bijval geboekt met zijn laatste ondernemingen maar het sukses dat komt zal nog groter zijn. Weldra zal men het opnieuw over hem hebben in verband met een nieuwe film die erg veel applaus zal oogsten. De volgende twee jaren zal hij nog kans op een Oscar maken. We hebben het hier over een persoon die suksessen en Oscars verzamelt maar toch eenvoudig en bereikbaar voor iedereen blijft.

Wat geld betreft heeft hij een uitstekende neus voor zaken en investeringen en hij laat zich niet door anderen conditioneren. Hij luistert naar ieders raadgevingen om er iets uit te leren, maar volgt dan zijn eigen instinkt dat zich bijna nooit vergist. Wat vriendschappen betreft blijkt hij een beschermende aard te hebben. Hij is beschikbaar voor wie hem nodig heeft, het komt zelfs voor dat hij overdrijft in zijn hulpverlening. Hij lijkt in ieder geval omringd te zijn door personen die van hem houden om zijn bijzondere aard en om zijn grote eerlijkheid. Hij blijkt over een uitstekende gezondheid te beschikken, Zijn zwakke punten zijn zijn zenuwstelsel en de luchtwegen. Aldus spraken de sterren!

Kies een beroemdheid