Bereken jouw levensweggetal!

In onderstaand overzicht staan getallen die horen bij de letters van jouw naam. Tel deze getallen op bij de getallen van je geboortedatum. Tel door tot je één cijfer overhoudt. Je toekomst ligt in je eigen handen!

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Voorbeeld

Naam en Achternaam:Manuela Rossi
4153531 96119=48
4+8=12
1+2=3
Geboortedatum:4/08/1975 = 34
3+4 = 7

Je hebt nu de cijfers van je naam en geboortedatum opgeteld. Bestaat de som uit meerdere cijfers? Tel die cijfers dan weer bij elkaar op, zodat je uiteindelijk één cijfer overhoudt:

Jouw levensweggetal is 1.

Betekenis van levensweggetallen.

Nummer 1

Als je levensweggetal 1 is, dan word je waarschijnlijk geconfronteerd met veel onverwachte gebeurtenissen. Je bent nogal chaotisch, je wilt een heleboel dingen tegelijk doen en je kunt soms verrassend reageren op alledaagse gebeurtenissen. Over het algemeen zijn mensen met levensweggetal 1 laatbloeiers. Ze hebben meestal wel al vroeg in hun leven stabiele, liefdevolle relaties.

Nummer 2

Karakteristiek voor levensweggetal 2 is grote onzekerheid en besluiteloosheid. Bij deze mensen herhaalt de geschiedenis zich vaak, ze blijven in hetzelfde kringetje ronddraaien en maken vaak dezelfde fouten. Ze zijn vaak opmerkelijk intelligent. Het zijn mensen met een positieve inslag en ze zijn constructief, maar vaak worden deze uitstekende eigenschappen tenietgedaan door hun aarzelende houding. Mensen met levensweggetal 2 zijn vaak bijzonder loyaal en eerlijk. Vaak kunnen ze niet goed nee zeggen.

Nummer 3

Levensweggetal 3 wil nogal eens geluk hebben, zowel wat het werk als de liefde betreft. Ze reizen graag en hebben veel belangstelling voor vreemde landen en culturen. Ze zijn tolerant, hebben veel respect voor anderen. Ze zoeken steeds weer nieuwe activiteiten.

Nummer 4

Mensen met levensweggetal 4 hebben vaak veel vrienden, waarop ze kunnen rekenen voor hulp en advies. Vriendschappen zijn erg belangrijk. In hun werk kunnen ze echt iets bereiken, langzaam maar zeker. Met relaties hebben ze in het begin vaak wat problemen, maar daar weten ze zich overheen te zetten.

Nummer 5

Mensen met levensweggetal 5 weten zich vaak geen raad. Ze zijn er wel van overtuigd dat ze altijd gelijk hebben. Hun relaties zijn vaak minder stabiel en hun dagelijks leven wordt beïnvloed door hun emotionele karakter. Mensen met levensweggetal 5 maken zich vaak zorgen, maar als het nodig is kunnen ze daar voor zichzelf grenzen aan stellen.

Nummer 6

Mensen met levensweggetal 6 moeten goed op hun gezondheid letten en alles wat schadelijk is zoveel mogelijk vermijden. Wijsheid en bewustwording vinden ze belangrijk en ze denken graag goed na voor ze een beslissing nemen. Mensen met levensweggetal 6 slagen er meestal in hun doel te bereiken, maar daar betalen ze vaak wel een flinke prijs voor.

Nummer 7

Mensen met levensweggetal nummer 7 maken hun ambities waar. Ze voelen zich altijd op hun gemak, in welke situatie dan ook. Vaak zien ze hun levenswensen in vervulling gaan. Altijd weer doen zich nieuwe kansen voor om hun positie te verbeteren. Er is ook een negatief puntje: een neiging tot egoïsme. Ze zijn vaak diepzinnig. Het lot is hun vaak gunstig gezind.

Nummer 8

Mensen met levensweggetal nummer 8 lossen dagelijkse problemen rustig en beheerst op. Zij vinden altijd een oplossing. Over het algemeen laten ze zich niet door hun gevoelens leiden, maar als ze slechte zin hebben soms veel te veel. Anderen zijn daar vaak niet blij mee en leveren kritiek op hun houding.

Nummer 9

Mensen met levensweggetal nummer 9 vinden hun bestemming in kunst, muziek en literatuur. Ze hebben vaak veel gevoel voor schoonheid. Ze zijn extravert. Ze houden van avontuur en reizen. Ze weten vriendschap met de juiste mensen te sluiten. Ze zijn iedereen de baas als het gaat om het leggen en onderhouden van sociale contacten. Ze moeten wel opletten dat ze niet te veel geld aan flauwekul uitgeven. In het algemeen zijn financiële zaken voor mensen met levensweggetal 9 een aandachtspunt.

Numerologie zien we de laatste tijd steeds populairder worden. Numerologie bestond al in de oudheid en was populair bij zowel grote geesten als bij de gewone man. Numerologie was bekend bij de oude Grieken, in China, Egypte en het oude Rome. Eeuwen voor de tijd van Pythagoras werd er al gebruik van gemaakt, hoewel Pythagoras, de grote filosoof en wiskundige, als de vader van de numerologie beschouwd wordt. Volgens de grote numerologen kan alles in ons leven teruggebracht worden tot een enkel cijfer, dat ons veel kan vertellen over onze levensweg. Iedere letter van je naam heeft een bepaalde waarde. Neem de som van deze getallen, tel er de cijfers van je geboortedatum bij op en breng dit getal terug tot een getal van één cijfer, door de afzonderlijke getallen weer bij elkaar op te tellen. Aan de hand van dit cijfer kunnen jouw persoonlijkheid en jouw levenspad in kaart gebracht worden. Dit cijfer heet 'levensweggetal'. Als je je levensweggetal weet, kun je de kern van je eigen wezen beter leren kennen. Dat geeft inzicht en duidelijkheid, en daar hebben mensen in hun leven vaak veel voordeel van. En dat kun jij ook hebben!

Geluksnummers

Een van hen is Rutilio Benincasa, die in 1555 in de provincie van Reggio Calabria werd geboren en die erg populair was, vooral in Sicilië, waar alle Kabbalisten, zo verteld de storicus Giuseppe Pitrà, "van de eerste tot de allerlaatste, Rutilio Benincasa kennen en ze noemen hem bijna allemaal 'Rutiliu', zo zijn naam en de titel van zijn werk noemend". Eerlijk gezegd, de tekst die jarenlang de bijbel van de gokkers lijkt te zijn geweest, ofwel "de populaire almanak van Rutilio Benincasa", heeft niets te maken met de Lotto, tenminste niet in zijn originele versie, die alleen maar over de sterrenbeelden ging, over de effecten van de maan op de vloedstanden, informatie over de wind en over de navigatie.

Het boek dat door Pitrà geciteerd wordt is heel waarschijnlijk een vals werk, door een onbekende schrijver aangevuld met geometrische gegevens voor een voorspellend gebruik. Hij was niet veel meer dan een timide man die boeken met de hand copieerde, maar werd door hem "uitstekend filosoof, mathematicus en astronoom" genoemd. Hoe het ook zij, op dit punt aangekomen, worden de aan Rutilio toegeschreven Kabbale nog steeds in de moderne edities van de "Smorfia Napolitana" vermeld.

De astroloog uit Calabrië, of zijn mysterieuze vervalser, wordt de verdienste van de ontzettend belangrijke regel van de "sympathieke- of spionnummers" toegeschreven, volgens die regel eindigt elke trekking, door een soort "magie van de vergelijkingen", met het aantonen van de volgende, alsof sommige nummers met elkaar verbonden zijn in reeksen, die dus "sympathiek"genoemd worden. Als we het over de faam van Rutilio hebben, dan moeten we een eigenaardige contradictie herdenken, die ook een hele strenge toezichthouder van de lotto niet spaarde, de advocaat van de Romeinse Curie Pietro Pompilio Rodotà, die, in zijn werk "Over het spel van de industrie, het lot en andere dingen", uit 1769, eerst heftige woorden tegen de kabbala afvuurt, die gebruikt werd om te gokken, hij noemt de kabbala willekeurig, kinderachtig, wispelturig en dubbelzinnig en vervolgens, omdat hij zich moet bekommeren om de man, die er de meester in was, oftewel Rutilio, verzacht hij de aanval en noemt hem"excellente filosoof, mathematicus en astronoom". hoe het ook zij, op dit punt aangekomen vraagt de nieuwsgierige lezer om een voorbeeld.

Hier is een, waarschijnlijk rutiliaanse, regel, die voor elke maand een sympathiek nummer kan ontlenen. Ik geef hem hier precies weer, zoals hij door de astronoom, fysicus en venetiaanse kabbalist Pietro Casarnia is overgeleverd:
Om deze handeling te kunnen doen, oftewel het verkrijgen van het echte maandelijkse sympathieke nummer, is het goed om te weten hoe oud de maan op die eerste dag van de maand is. In het door ons gegeven voorbeeld, gaan we aan het werk om het sympathieke nummer van juni 1784 te vinden en we zullen tijdens de maancyclus van mijn astrologische reis zien, dat er tenmidden van de calculatie van de getallen, we het meest waarschijnlijke zullen zien gebeuren op de dertiende dag van de maan op de eerste dag van juni, zo gecertificeerd, zullen wij ons tot de tafels van de algebra wenden, van 2 lichtgevenden, de zon en de maan, we nemen als eerste de zon en we zullen tot de 13° graad gaan, waar het voor 30 graden berekend is, die de maandelijkse graden betekenen en vervolgens naar deze 13° graad, die de dagen van de vordering van de maan aangeven, daar zullen wij de nummers 79 12 en 86 vinden en met deze drie nummers kunnen wij een piramide bouwen en meestal gooien we in de kabbalistische kunst het getal 9 eruit, zoals volgt:

Rutuliaanse regel de nummers79, 12 e 86

De uitleg: Het eerste nummer, 79, geeft 7+9=16 dat gelijk is aan 1+6=7. Het tweede nummer van 79, de 9, wordt bij het eerste cijfer van het tweede nummer, 12, opgeteld en zo wordt 9+1=10 dat gelijk is aan 1+0=1. En zo verder…)

Regels als deze maken slechts een klein deel uit van een oneindige serie die de vele kabbalisten door de eeuwen heen hebben uitgevonden. Steeds moeilijker systemen, die het volk met moeite probeerde te begrijpen en liever de directere kunst van de "bijgestanen" had, die je niet dwong om iets over wiskunde of astrologie te weten, maar hoogstens naar de Smorfia Napolitana verwees.

Zo, terwijl de eeuwen voorbijgingen, kwam in '800 de ondergang van de laatste kabbalisten in zicht, vastgeklampt aan een in zichzelf opgesloten wetenschap, die onmogelijk te verspreiden was. In de eerste jaren van deze eeuw, verbruikten in Napels de laatse kabalisten, aan een tafeltje van een bar gezeten, hun energie door heel moeilijke berekeningen te maken, tenmidden van de spot van de "bijgestanen", die genoeg aan een slaapje hadden om goede nummers te verkrijgen.