De "AstroChat" van Horoscopofree.com is een ontmoetingsplaats van gebruikers van het web die gemeenschappelijke interesses hebben.

Het doel van "AstroChat" is het bevorderen van ontmoetingen tussen de gebruikers die open staan voor vriendschappen,discussies, gesprekken, het uitwisselen van ideeën op een serieuze en opbouwende manier.

"AstroChat" heeft het doel een comunicatie,die gekenmerkt wordt door directheid, continuiteït en capillariteit, ook vanuit een promotie oogpunt, door onderhoudendheid en door het ontwikkelen van relaties tussen de gebruikers, te verzekeren.

De structuur van "AstroChat" en zijn functie sluiten niet onvermijdelijk iedere mogelijkheid van de moderatoren uit, om in te kunnen grijpen inzake de comunicatie en om wat voor controle dan ook uit te voeren op hun inhoud, die de volledige en exclusieve bevoegdheid blijft van de gebruikers: de moderatoren drukken dus niet, en dat mogen ze ook in geen geval doen, een "kwaliteitsstempel" op de comunicatie.

Horoscopofree.com en Lucini&Lucini Ltd.,echter,vertrouwen in het gevoel van beschaving van de deelnemers, die in staat zijn om hun gedrag te zelfreguleren.

Daarom zullen Horoscopofree.come en Lucini&Lucini Ltd., in de persoon van hun vertegenwoordiger of van hun individuele moderatoren, slechts in heel extreme gevallen gedwongen zijn in te grijpen om de verbinding met de gebruikers tijdelijk te verbreken of om definitief de verbinding te verbreken met gebruikers die het doel van "AstroChat" beledigen en, in heel zware gevallen, het IP nummer(dat exact vaststelt vanaf welke computer de internetverbinding is gemaakt) te melden aan de bevoegde autoriteiten.

De moderatoren moeten zich alleen bezighouden met de constante werking van "AstroChat", en ze grijpen allleen in de comunicatie in als er een gemotiveerde en passende melding aanwezig is over onregelmatigheden in de betreffende comunicatie. Daaruit volgt, in algemene termen, dat een optimaal verloop van "AstroChat" afhangt van het gevoel van verantwoordelijkheid van de gebruikers.

Hieruit volgt, in specifieke en concrete termen, dat:

Een ieder die vindt dat een bericht gegevens bevat die met de wet in strijd zijn of niet acceptabel zijn (om de redenen die verderop behandeld worden), wordt uitgenodigd om onmiddellijk contact met ons op te nemen via e-mail op het adres info@Lucinilucini.com

Over het algemeen is het niet toegestaan om persoonlijke informatie in "AstroChat" te geven (telefoonnummer, e-mail etc.). Als dit toch gebeurt, dan kunnen Horoscopofree en Lucini&Lucini Ltd. niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen.

De gebruiker verbindt zich ertoe, door het gebruik van deze service, om deze "chat" niet te misbruiken voor het verspreiden van commerciële boodschappen of voor reclame doeleinden of voor het verspreiden van ieder materiaal,dat vals en/of lasterlijk, misbruikelijk, niet overeenkomend met de waarheid, onjuist, vulgair, afschuwelijk, intimiderend, obsceen, beledigend in religieus opzicht, van seksuele aard, bedreigend, schadelijk voor de "privacy" van de mensen is, en bovendien niet overeenkomt met de wetgeving.

Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn berichten en in elk geval, voor de volledigheid, accepteert hij om Horoscopofree.com en Lucini&Lucini Ltd. ,die "AstroChat" huisvesten en zijn vertegenwoordigers alsmede de moderatoren van "AstroChat" te vergoeden en van alle verantwoordelijkheid te ontheffen voor iedere klacht die voorkomt uit het gebruik van de service.