WETTELIJKE INFORMATIE VAN DE SITE

A. Disclaimer

De gebruiker erkent en accepteert dat Lucini&Lucini Communications Ltd., zijn werknemers of zijn leveranciers niet verantwoordelijk zijn:

Lucini&Lucini Communications Ltd. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en de diensten van de websites die toegankelijk zijn via deze site.

Wanneer u naar van andere Website gaat, moet u bedenken dat die onafhankelijk is van deze site en dat deze laatste geen enkele controle heeft over de inhoud van die site. Bovendien betekent het bestaan van een hyperlink (link) naar een andere site geen goedkeuring of aanvaarding van de verantwoordelijkheid, ook niet gedeeltelijk en/of indirect, van Lucini&Lucini Communications Ltd. met betrekking tot de inhoud of het gebruik van de site.

Lucini&Lucini Communications Ltd. is bovendien op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de kwalitieit van de door u gebruikte verbindingsdiensten die u gebruikt om u te verbinden met het netwerk en de site en om te profiteren van de diensten die zo bereikt kunnen worden.

Vooropgesteld dat de diensten van de portalen die door Lucini&Lucini Communications Ltd. beheerd worden, zijn gemaakt met de grootst mogelijke zorg, erkent en gaat de de gebruiker ermee akkoord dat het gebruik van deze site voor zijn eigen risico en gevaar is. De gebruiker accepteert dat de site en de inhoud ervan, hierbij de eventueel aangeboden diensten inbegrepen, worden geleverd "zoals ze zijn" en "met alle fouten".

Lucini&Lucini Communications Ltd. verleent daaarom geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze inhoud, hierbij inbegrepen, zonder enige beperking, de legitimiteit, de eigendomsrechten, het gebruiksgemak of de adequaatheid voor speciale doelen of gebruik.

Lucini&Lucini Communications Ltd. verzekert dat de site is gemaakt met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen die door de wet worden vereist, maar logischerwijs kan niet gegarandeerd worden dat deze compatibel is met de apparatuur van de gebruiker of door onvoorziene omstandigheden schade aan de gebruiker kan veroorzaken (wormen, informatica-aanvallen etc.) Daarom is Lucini&Lucini Communications Ltd. niet verantwoordelijk voor de schade die de gebruiker opgelopen heeft als gevolg van die gevallen.

Lucini&Lucini Communications Ltd. op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de voortdurende beschikbaarheid van de telefoonlijnen en apparatuur die u gebruikt om toegang tot deze site te verkrijgen.

Lucini&Lucini Communications Ltd. behoudt zich het recht om toegang tot deze site en aanverwante diensten te blokkeren of te verbieden of op te schorten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie en gegevens in het registratieformulier voor ontvangst van de Newsletter, van de DEM en andere mededelingen met betrekking tot de service.

B. Beperking van aansprakelijkheid

In geen enkele situatie,daarbij inbegrepen, zonder enige beperking, de nalatigheid, kunnen Lucini&Lucini Communications Ltd., zijn leveranciers of werknemers verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van deze website of andere websites die verbonden zijn door een hyperlink, inclusief, zonder enige beperking, schade zoals verlies van winst of inkomsten, onderbreking van de bedrijf- of beroepsactiviteit, verlies van programma’s of andere gegevens die zich op het computersysteem of een ander systeem van de gebruiker bevinden. Deze clausule van uitsluiting van aansprakelijkheid is niet bedoeld om de naleving van de gestelde eisen door de wet te ontduiken, noch de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarin deze niet kan worden uitgesloten volgens de toepasselijke regelgeving.

Copyright

Alle inhoud (script-code, grafieken, tekst, tabellen, afbeeldingen, geluiden) en de informatie op de sites van Lucini&Lucini Communications Ltd. zijn beschermd onder het auteursrecht, dus niets, zelfs niet gedeeltelijk, mag worden gekopieerd, gewijzigd of doorverkocht worden om er winst of enig voordeel aan te ontlenen.

Ieder product of bedrijf dat op deze vermeld staat zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren of houders en kunnen worden beschermd door patenten en/of auteursrechten verleend of geregistreerd door de autoriteiten. Reproductie van de teksten in elektronisch formaat is toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mits de bron wordt vermeld.

Lucini&Lucini Communications Ltd. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en juridische mededelingen te wijzigen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

Sites die gebruik maken van het logo of een gedeelte van het logo van Lucini&Lucini Communications Ltd. zijn niet altijd bevoegd om dat te doen en in ieder geval betekent het gebruik niet dat Lucini&Lucini Communications Ltd. een officieel karakter verleent aan de site, die er gebruik van maakt.